שימוש חופשי בסמים?

ישנה תשובה אחרת לשאלה של "מה הטעם לחיי", אותה נותI החיבור הנכון בין אנשים, הרגשת הקשר שבין כל בני האדם. על פי השיטה הנכונה שלה התשובה לשאלה הזו ניתנת על ידי בנייתו של קשר חברתי יציב, החזק מכל התמכרות, והגובר על בעיות ומחלות.
מימוש השיטה

נשב יחד במעגלים, נשוחח ונדון בינינו. המאמץ המשותף לבנות קשר הדדי מתוך הקשבה לזולת, ללא ביקורת ומתוך התחשבות האחד בשני, ירוממו את מצב רוחנו מעל המרה השחורה. תחושת ה"ביחד" – תהווה מקור לכוח חיובי שיפוגג את הדיכאון ואת הצורך הבלתי נשלט למילוי המגיע מסמים. המעגל הוא סם החיים!

תחושת האחדות המתפשטת במעגל היא הצורה הקרובה ביותר לחיבור הקיים בטבע. הטבע כולו שואף לאיזון, לשוויון ולשלמות. בני האדם הם חלק  בלתי נפרד ממעגל הטבע ולכן חלה עלינו החובה לפעול כמוהו ולשאוף בינינו לאיזון מלווה בהתחשבות הדדית.

עוצמת הקשר שמניב המעגל מסוגלת לשקם חוליים רבים ובנוסף, הוא יכול להוות אמצעי שבעזרתו נשאב כוחות חיוניים האחד מהשני למילוי הרצון לקבל העצום שבנו וכך נרוויח חיים טובים יותר לכולנו.